Neos: op weg naar nieuw perspectief

Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen en de aanpak van huiselijk geweld. Wij richten ons in het bijzonder op dak- en thuislozen, kwetsbare gezinnen, zwerfjongeren en slachtoffers en daders van huiselijk geweld in Eindhoven en omstreken.

Neos organiseert oplossingen met, voor en door deelnemers en ondersteunt deelnemers naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Wij zetten ons in zodat zij weer volop kunnen meedoen, vanuit de mogelijkheden die ieder mens in zich heeft.

Wil jij bijdragen aan de ondersteuning van onze deelnemers? Kom dan werken bij Neos! 

Vanuit onze kernwaarden - daadkrachtig, betrouwbaar en verbindend - leveren wij niet alleen een zo groot mogelijke bijdrage aan de samenleving, ook jouw persoonlijke ontwikkeling en ambities staan bij ons centraal. Bekijk de openstaande vacatures!

Natuurlijk zijn ook vrijwilligers en ervaringsdeskundigen van harte welkom bij ons.

Voor ons is een situatie nooit uitzichtloos. We bieden hulp en opvang. Samen vinden we een oplossing!

Hieronder vindt je een overzicht terug van al onze openstaande vacatures. 

Voor stagiaires zie je hieronder meer informatie over de leerschool. 

Voor vragen kun je contact opnemen met hr@neos.nl/ 040-2501592


Leerschool!

Neos en het Summa College hebben een vernieuwde aanpak ontwikkeld voor het opleiden en verbinden van talentvolle en betrokken studenten aan onze organisatie. De Leerschool Neos – Summa biedt meer aansluiting tussen school en praktijk, en minder afstand tussen school en werkomgeving. Het voldoet beter aan de behoeften van stagiaires aan eigenaarschap, flexibiliteit, zelfstandigheid en optimale inzet van eigen talenten en mogelijkheden. Dit sluit goed aan bij de visie van Neos op talentontwikkeling van cliënten en medewerkers.

Wat is een leerschool?

In een leerschool komen praktijk en opleiding samen en worden studenten samen opgeleid. De studenten (BOL) vormen één klas en lopen stage bij Neos op diverse locaties en binnen verschillende teams. Wekelijks krijgen zij les van docenten van het Summa College in het leslokaal bij HK1. De lestijden zijn afgestemd op de roosters van Neos zodat studenten in aansluiting op hun diensten de lessen kunnen volgen.

De studenten zijn 40 weken maal 5 dagen inzetbaar voor stage en onderwijs en worden ingepland in een onregelmatigheidsrooster met per week voldoende uren groeps-onderwijs om aan de norm begeleidde onderwijs tijd te voldoen. Ook stagetijd in de weekenden kan worden ingeroosterd in overleg met de student.

De groep bestaat uit studenten van diverse niveaus (niveau 2 en niveau 4) en van diverse richtingen van zorg en welzijn, sociaal werk en dienstverlening zorg en welzijn (begeleider specifieke doelgroepen, sociaal cultureel werker/sociaal maatschappelijke dienstverlener en dienstverlener zorg en welzijn) en verschillende leerjaren.

Het lesprogramma wordt afgestemd op de eisen die de opleiding stelt en op de praktijk. Zo kunnen bijvoorbeeld actuele thema’s waarmee studenten te maken krijgen verwerkt worden in de lessen. Voorbeeld hiervan is als er vragen zijn over situaties rond afstand en nabijheid tot cliënten, thema’s als omgaan met specifiek gedrag etc.

Studenten kunnen ook samen projecten uitvoeren. Dus als er op een afdeling behoefte is aan een speciale activiteit, kan een groep studenten dit gaan organiseren.

De GGzE en Summa hebben al een Leerschool en de ervaringen zijn heel positief. De studenten hebben vorige maand bijvoorbeeld een dag voor de buurt georganiseerd. Dat is heel succesvol geweest.

Reflectie op het werk gebeurt binnen de intervisie die ook door het Summa worden verzorgd. Doordat de docent(en) direct betrokken is/zijn krijgt hij of zij ook meer feeling van wat er in de praktijk speelt en kan het onderwijs daar beter bij aansluiten. Neos raakt meer bekend met de mogelijkheden die de diverse studierichtingen en dus de studenten meebrengen.

Neos presenteert zich als vernieuwende werkgever met ruimte voor ontwikkelingen en mogelijkheden, waarmee we talentvolle studenten aan ons kunnen (ver)binden voor een optimale dienstverlening aan de cliënten.

WAT WIJ JOU BIEDEN:

Enkel salaris alleen maakt niet gelukkig, dat weten we bij Neos. Daarom bieden we jou:

  • Trainingen die ervoor zorgen dat je up-to-date blijft in je vakgebied
  • Een loopbaanbudget voor een optimale en duurzame inzetbaarheid
  • Een werkkostenregeling (vergoeding voor een fiets, sport abonnement en uitruil van reiskosten)
  • 170 vakantie uren (bij een 36-urige werkweek)
  • Een goede pensioenregeling
  • Salaris conform de CAO Sociaal Werk
  • Werken met betrokken, toegewijde collega’s!


"Je begint je weer mens te voelen en gaat opnieuw dingen doen"

Hans, cliënt Neos

ONS WERK!

Bied jij kwetsbare groepen een nieuw perspectief?

Neos biedt kwetsbare mensen in de regio Eindhoven een nieuw perspectief. Wij bieden hen maatschappelijke opvang, beschermd wonen, begeleid wonen en vrouwenopvang, en verlenen herstelgerichte ondersteuning

Bied jij hulp in complexe situaties?

Onze cliënten zijn dak- en thuisloze jongeren en volwassenen, kwetsbare gezinnen, en slachtoffers van huiselijk geweld. Hun situatie is altijd complex, door de opeenstapeling van problemen op meerdere leefgebieden: 

Opvang jongeren

Nick is 19 en heeft een verleden bij Jeugdzorg. Als slachtoffer van kindermishandeling woonde hij bij pleeggezinnen en internaten en vertoont problematisch gedrag. Na zijn 18e is hij gaan zwerven van logeerplek naar logeerplek; dat is geen leven. Nick komt terecht bij de Crisisopvang Jongeren bij Neos, van waaruit hij zijn traject naar een betere toekomst gaat starten.

Opvang volwassenen

Berry van 35 is laaggeletterd en kan niet overweg met de computer en internet. Hij voelt zich kansloos en kampt met een depressie, waardoor hij veel drinkt. Berry zoekt uiteindelijk hulp en ondersteuning bij het op poten zetten van zijn leven; het gaat om oplossingen voor schulden, het vinden van een baan en weer een woning.  

Opvang Kwetsbare Gezinnen

Na haar scheiding, worden Carina en haar dochter van 6 jaar uit huis geplaatst door een grote huurachterstand.  Carina is laagopgeleid, heeft een uitkering en psychische problemen. Ze heeft moeite met de opvoeding van Roos, die inmiddels onder toezicht van een voogd is geplaatst. Via een intake en screening wordt met Carina een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld, en ook Roos krijgt persoonlijke begeleiding.

Opvang slachtoffers huiselijk geweld

Zo wordt Fatima (29 jaar) mishandelt door haar echtgenoot en komt met haar 2 jonge kinderen uiteindelijk terecht in het Blijf van m'n Lijfhuis. Daar wordt veiligheid, onderdak en specifieke begeleiding geboden aan Fatima en haar 2 kinderen, met wie ook een eigen persoonlijk actieplan worden opgesteld.

Schouders eronder

Onze cliënten hebben vaak geen zelfvertrouwen en geloof meer in een betere toekomst. Voor jou als hulpverlener is echter geen enkele situatie uitzichtloos. Vanuit de overtuiging dat mensen krachtig en veerkrachtig zijn, zetten jullie samen de schouders eronder!

Jij begeleidt naar zelfredzaamheid en ‘weer meedoen’

Gemakkelijk is het niet. Je wordt als hulpverlener bij Neos flink op de proef gesteld. Werken met deze kwetsbare mensen betekent dat je stevig in je schoenen moet staan, maar ook dat je voor hen van levensbelang kunt zijn. Met een actieplan op maat, zetten jullie doelgerichte stappen tot het moment dat jouw cliënt weer naar eigen vermogen mee kan doen in de maatschappij. Het creëren van nieuw perspectief, dat is waar jij het allemaal voor doet! 

ONZE CULTUUR!

Daadkrachtig, betrouwbaar en verbindend

Neos is een sociale organisatie. Wij gaan uit van de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van mensen. Of het nu gaat om cliënten, vrijwilligers of medewerkers, iedereen bij ons is een serieuze gesprekspartner.

Oog voor elkaar

Wanneer je op een van onze locaties bent zal de grote inzet en betrokkenheid van onze medewerkers je direct opvallen. En we hebben oog voor elkaar. We bieden elkaar hulp aan als dat nodig is. Bij Neos werk je samen in een hecht team en sta je nooit alleen.

Kernwaarden

Onze cultuur wordt gevormd door onze drie kernwaarden: daadkrachtig, betrouwbaar en verbindend.

• We zijn daadkrachtig door de inzet van effectieve interventies waarmee we voor onze cliënten duurzame verbeteringen realiseren.

• We zijn betrouwbaar omdat we onze afspraken nakomen en gewetensvol omgaan met onze cliënten en de voor ons beschikbare middelen.

• We vervullen een verbindende rol omdat we als mensen op gelijkwaardige basis samenwerken en de hulp van andere partijen inschakelen als dat nodig is.

Kom onze cultuur proeven!

Wij kunnen onze cultuur natuurlijk beschrijven, maar eigenlijk moet je de sfeer zelf komen proeven. Beschik jij over bovenstaande kernwaarden en ben jij die toegewijde hulpverlener die wij zoeken? Solliciteer op een van onze functies! 

Wij hopen dat je snel kennis komt maken.

Zie hier ons Jaarbeeld 2019  'Samen Sterker' waarin je kunt lezen hoe wij met onze   partners en organisaties samenwerken aan het nieuw perspectief van onze cliëntenGROEIEN DOE JE BIJ NEOS!

Werken in de zorg betekent dat je jezelf continu moet blijven ontwikkelen. Niet alleen om je bevoegdheden te behouden, ook om het maximale uit jezelf te halen! Als medewerker van Neos krijg je doorlopend trainingen aangeboden en denken we graag met je mee over jouw persoonlijke ontwikkeling.

Basistraining ‘Krachtwerk’

Wij focussen ons op de krachten van onze cliënten, niet op hun beperkingen. Krachtgericht werken noemen we dat. Start je bij Neos in het primaire proces? Dan volg je de basistraining ‘Krachtwerk’ om de methode te leren kennen. We frissen je kennis daarna ieder jaar op met behulp van een herhalingstraject. 

Daarnaast moet je stevig in je schoenen staan wanneer je met onze cliënten aan de slag gaat. Een training ‘Omgaan met agressie en ongewenst gedrag’ maakt daarom ook onderdeel uit van het trainingsstarterspakket. Afhankelijk van jouw functie krijg je eventueel aanvullende trainingen aangeboden. Op deze manier gaat jouw loopbaan bij Neos vliegend van start!

Persoonlijk loopbaanbudget

Iedere medewerker van Neos heeft daarnaast de beschikking over een persoonlijk loopbaanbudget. Maandelijks wordt een bedrag gereserveerd waarmee je kunt werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Je hebt bij ons zelf de regie in handen, dus bepaal je zelf welke training of opleiding je wilt volgen. Advies nodig? Naast je Teamleider denkt ook onze HR-adviseur graag met je mee!

Trots op onze certificeringen

Dat we training en ontwikkeling belangrijk vinden blijkt wel uit onze certificeringen. Wij zijn trots op de NVVK-registratie van onze financiële hulpverleningstak. Daarnaast zijn natuurlijk alle medewerkers van afdeling verpleegzorg BIG-geregistreerd.

Keurmerk Sociaal Ondernemen : PSO Trede 3

Dit PSO-keurmerk betekent dat wij ons maximaal inzetten om werk te bieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook door het creëren van arbeidsplaatsen bij Neos. We werken samen met SW-bedrijven, toeleveranciers en andere PSO-gecertificeerde organisaties en stimuleren ook andere organisaties om sociaal te ondernemen. Zo werken we continue aan een socialer arbeidsklimaat en samenleving waar plaats is voor iedereen.

Wil je stagelopen bij Neos?

We zetten een vacature uit als er weer plaats is voor nieuwe stagiaires. Dus een open sollicitatie naar een stageplaats kan niet in behandeling worden genomen. We hebben stageplaatsen in het primaire proces voor HBO Social Work, HBO Pedagodiek. Stageplaatsen voor MBO Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Sociaal Werk vallen onder de Leerschool Neos, een samenwerkingsverband van Neos met het Summa College.

Daarnaast hebben we ook stageplaatsen voor HBO-MBO bedrijfsvoering. Ook hiervoor zetten wij een vacature uit mocht deze vacant zijn. Staat er geen stagevacature dan hebben wij op dit moment geen mogelijkheden.